Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII UTILIZARE SITE
www.Asigurari-Cluj.ro

1. Prestatorul de servicii
Serviciile sunt prestate de societatea comerciala WEB ASIG SRL, denumita in continuare WEBASIG cu sediul in CLUJ, CLUJ-NAPOCA, B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 128, identificata cu CUI 35124621, inregistrata cu numarul: J12/3145/2015. WEB ASIG SRL este Inregistrata cu cod RAJ-403532 in Registrul intermediarilor in asigurari al Autoritatii de Supraveghere Financiara ca asistent in brokeraj al GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.

2. Termeni utilizati:
Asigurat – persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract de asigurare/polita de asigurare cu un asigurator;
Asigurator – persoana juridica cu capital romanesc, strain sau mixt care conform legislatiei in vigoare a fost autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa exercite activitati de asigurare si reasigurare pe teritoriul Romaniei respectand prevederile legale in vigoare;
Site – domeniu particularizat de internet reprezentand totalitatea subpaginilor www de pe site-ul www.Asigurari-Cluj.Ro unde sunt stocate date si alte elemente de natura tehnico-informationala unite pentru a genera oferte de tarif in conformitate cu solicitarile utilizatorului pentru incheierea de contracte de asigurari, informarii privind conditiile de asigurare si toate celelalte informatii necesare in procesul de vanzare electronic;
Utilizator – persoana fizica sau reprezentant/imputernicit al persoanei juridice care aceseaza paginile sau subpaginile site-ului in scopul informarii sau plasarii unei comenzi;
Date cu caracter personal – conform Legii 677/2001 orice informatii referitoare la o persoana identificata sau identificabila;

3. Servicii prestate:
WEBASIG presteaza servicii de intermediere in asigurari conform legislatiei in vigoare. Astfel prin pagina de internet www.Asigurari-Cluj.Ro, WEBASIG intermediaza incheierea contractelor de asiguare intre asigurator si asigurat;

4. Obligatii si drepturi WEBASIG:
3.1. WEBASIG se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele utilizatorului pe acest site;
3.2. WEBASIG nu va transmite nici unui tert datele personale ale utilizatorului introduse pe site – www.Asigurari-Cluj.Ro.
Exceptie de la aceasta prevedere sunt cazurile in care legea romana in vigoare o prevede, in cazul in care exista acordul utilizatorului sau atunci cand se incheie un contract de asigurare iar datele utilizatorului se vor transmite asiguratorului in vederea emiterii contractului de asiguarare;
3.3. WEBASIG isi rezerva dreptul de a isi selecta clientela. Aceasta selectie nu se va face dupa un criteriu stabilit ci in functie de informatiile sau refuzurile de contractare venite din partea asiguratorilor;

5. Obligatii si drepturi utilizator:
4.1. Utilizatorul are obligatia de a furniza toate datele solicitate corect, complet, adevarat, asa cum este solicitat in formularele de comanda online publicate pe site, in vederea incheierii contractelor de asigurari. Daca utilizatorul va furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, WEBASIG este absolvita de orice rapundere ulterioara si nu va suporta eventualele diferente si/sau penalitati;
4.2. Utilizatorul, furnizor al datelor cu caracter personal, are tot dreptul de acces, interventie si opozitie asupra datelor sale in conformitate cu Legea 677/2001. Utilizatorul isi poate exercita dreptul depunand la sediul WEBASIG o cerere scrisa, datata si semnata, precizand acest lucru;
4.3. La plasarea unei comenzi, utilizatorul isi exprima acordul privind tariful contractului de asigurare, a conditiilor de asigurare, precum si a termenilor si modalitatilor de plata si livrare;
4.4. Orice modificare ulterioara plasarii comenzii utilizatorului va fi transmisa de catre WEBASIG prin e-mail, sau scrisoare recomandata la adresa furnizata de utilizator/asigurat;

6. Dispozitii finale:
5.1. WEBASIG a facut toate demersurile si depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet www.Asigurari-Cluj.Ro si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date;
5.2. Toate informatiile cuprinse in prezentul site apartin WEBASIG ori afiliatilor sai. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat al WEBASIG. Toate drepturile sunt rezervate WEBASIG. Este strict interzis folosirea informatiilor acest site in scopul distrugerii sau alterarii, a continutului sau a securitatii acestuia sau pentru a discredita sau hartui WEBASIG ori afiliatii sai.
5.3. Orice reclamatie privind functionarea paginii de internet, acuratetea datelor, precum si orice alta nemultumire intemeiata a utilizatorului se expediaza prin “Formularul de Contact” sau la sediul WEBASIG. Toate eventualele reclamatii vor fi tratate cu responsabilitate din partea WEBASIG iar termenul de raspuns este de 10 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta.
5.4. Toate reclamatiile vor contine obigatoriu date despre motivul reclamatiei cat mai explicit, numele, prenumele, adresa de corespontenta si numarul de telefon al reclamantului;
5.5. Utilizarea site-ului www.Asigurari-Cluj.Ro implica acceptarea in totalitate a Termenilor si Conditiilor de utilizare.

Webdesign Cluj, Web Hosting Cluj, Promovare Web